s taimikonhoito

 TILA-ARVIO

______________________________________________________________________________________________                                                                                                

Tila-arvio tarvitaan kiinteistön myyntiä, perunkirjoitusta
ja omaisuuden jakoa varten. Tila-arvio on merkittävä
arvopaperi. Ei ole yhdentekevää, kuka metsäsi parissa askaroi.

Varmista, että arvioija on metsäalan asiantuntija.
Kainuun Metsätoimistoissa on kiinteistöalan 
koulutuksen käyneet asiantuntijat.

Tilan arvoon vaikuttavat puuston määrä ja laatu, taimikot,
maapohja sekä tilalla oleva tiestö. Tila-arviossa huomioidaan
kiinteistöllä olevat rakennukset. Myös virkistysarvot,
kuten riistamaat ja vesistöt otetaan huomioon.
Arvio tehdään summa-arvo -menetelmällä.
Tila-arvion laatii aina paikallinen metsäalan asiantuntija.

Tila-arvio laaditaan ripeästi ja hienotunteisesti
asiakkaan aikataulu ja elämäntilanne huomioiden.

VARMISTA, ETTÄ METSÄSI ON ARVOTTANUT ALAN ASIANTUNTIJA.

 
S TILA-ARVIO