b puukauppa

 

PUUKAUPPA

_____________________________________________________________________________________

TEEMME PUUKAUPPAA KAINUUSSA
_____________________________________________________________________________________

Kun tavoitteenasi on taloudellinen tuotto, huolehdi hakkuut ajoissa.

Ensiharvennus on ensimmäinen hakkuu, josta saadaan myytävää puutavaraa. 
Ensiharvennus on metsän tärkein hakkuu, koska se vapauttaa puuston kasvuun. 
Tulevaisuudessa odotettavissa on laadukasta puutavaraa ja tuntuvat puukauppatilit. 
Älä siis viivyttele ensiharvennuksessa.

Kasvatushakkuissa eli harvennuksessa vauhditetaan lisää puuston kasvua
poistamalla ainespuuta.

PUUKAUPASSA OTA YHTEYTTÄ:

Vesa Väisänen p. 044 524 8716 (Kuhmo)
Heikki Väisänen p. 044 524 8717 (Sotkamo)
Jalo Karhu p. 040 523 8999 (Puolanka)
Petri Manninen p. 040 017 9112 (Kajaani)

s puukauppa 

 

Metsälaki mahdollistaa eri hakkuutapoja.

Kohteelle sopivia käsittelyvaihtoehtoja voi olla useita. Hakkuutapaa ratkaistaessa kannattaa asiaa lähestyä metsänhoidon näkökulmasta.
Puukaupassa huomioidaan automaattisesti sekä riistan hyvinvointi että metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt.

Uutena hakkuuvaihtoehtona on eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus eli jatkuva kasvatus.
Kainuussa metsänomistaja valitsee tyypillisimmin perinteisen tasaikäisen metsän kasvatuksen.
Tasaikäisen metsän kasvatushakkuista on runsaasti tutkimustietoa, joten se on varsin turvallinen
käsittelytapa talousmetsien hoidossa. Eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus sopii hyvin luontaisesti
varttuneeseen metsään, jossa ei ole metsuri tai moto vieraillut vuosikymmeniin. Mikäli metsiä on harvennettu
tasaikäisenä, ei vaihtaminen toiseen kasvatusmalliin tapahdu hetkessä. Muutos vie aikaa 5–40 vuotta.