b metsasuunnittelu

 

METSÄSUUNNITELMA

________________________________________________________________________________________________________

METSÄSUUNNITELMA KERTOO METSÄSI HOITOTARPEET JA HAKKUUMAHDOLLISUUDET
________________________________________________________________________________________________________

 

Metsäsuunnitelman avulla tiedät, mitä toimenpiteitä metsäsi tarvitsee kasvaakseen tuottavasti.

 

METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÄÄ:

•Puuston määrän, laadun ja ikäjakauman.

•Puuston kasvun ja kehityksen kannalta tärkeät metsänhoitotyöt.

•Hakkuumahdollisuudet sekä arvion puunmyyntituloista.

•Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatukseen soveltuvat kohteet.

•Luonnon monimuotoisuutta edistävät arvokkaat kohteet.

Suunnitelman avulla hoidat metsäsi oikeaan aikaan ja tuottavasti. 
Metsäsuunnitelman tarkkuus riittää puukaupan suunnitteluun. 
Metsäsuunnittelu edellyttää aina maastotyötä, vaikka käytössä olisi laserkeilausaineisto.

 
S metsasuunnitelma 

 

OTA YHTEYTTÄ!

Taisto Pulkkinen p. 044 300 6798 (Kuhmo)

Heikki Väisänen p. 044 524 8717 (Sotkamo)

Jalo Karhu p. 040 523 8999 (Puolanka)

Petri Manninen p. 040 017 9112 (Kajaani)

 

METSÄSUUNNITELMA ON METSÄOMAISUUTESI OPASKIRJA.

Metsäsuunnitelman kansien väliin on koostettu opas, jota hyödyntäen metsänomistaja voi hoitaa metsiään johdonmukaisesti,
taloudellisesti ja kannattavasti. Metsäsuunnitelma sisältää toimenpide-ehdotuksia eri hakkuutapoja hyödyntäen.
Ehdotukset tehdään metsänomistajan tavoitteiden ja metsän ominaisuudet yhteen sovittaen.
Metsäsuunnittelija keskustelee metsänomistajan kanssa aina ennen maastotyön aloittamista.

Metsäsuunnittelu edellyttää aina maastotyötä, vaikka käytössä olisi laserkeilausaineisto.
Laserkeilaus ei korvaa metsäammattilaisen asiantuntemusta.

Lähtökohtana ovat metsänomistajan tavoitteet ja toiveet. Eri metsikkökuvioilla voidaan painottaa eri asioita.
Yhdellä kuviolla on hyvä toteuttaa jatkuvaa eli eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta.
Toisella kuviolla tasaikäinen metsä mahdollistaa hyvät puukauppatulot.
Osa kuvioista voidaan jättää kokonaan toimenpiteiden ulkopuolelle.

Kainuun Metsätoimistot hyödyntää työssään juuri uudistettuja Hyvän metsänhoidon suosituksia.
Suositukset on laadittu metsänomistajan päätöksenteon tueksi. Tapion julkaisema Hyvän
metsänhoidon suositukset on laadittu eri tahojen kanssa yhteistyössä. Suositukset pohjautuvat
pitkän ajan tutkimustuloksiin ja käytännön metsänhoidon kokemuksiin.