b metsänlannoitus

METSÄNLANNOITUS

________________________________________________________________________________________

Lannoitus parantaa metsätalouden kannattavuutta.

________________________________________________________________________________________

Metsänlannoitus on tehokas ja nopea tapa vauhdittaa kasvua. Terveyslannoituksessa korjataan maaperän ravinne-epätasapainoa. Lannoituksen tavoitteena on parantaa puuston kasvua ja terveyttä. Tyypillisimmin korjataan fosforin, boorin ja kaliumin puutetta. Lannoitus lisää vuosikasvua 2 – 4 m³/ha (Tapio, Hyvän metsänhoidon suositukset, 167). Turvemailla lannoituksen vaikutus kestää 15 – 30 vuotta. Tuhkalannoituksella elvytetään kaliumin puutteesta kärsivää havumetsää. Tuhkalannoituskohteet ovat tyypillisimmin turvemailla.

Metsälannoitus on taloudellisesti erittäin kannattava investointi. Lannoitus nopeuttaa puuston kasvua, minkä ansiosta hakkuita voidaan aikaistaa. Lannoituksen ansiosta puuston tukkiosuus lisääntyy, mikä kasvattaa puukauppatuloja. Metsän terveyslannoitukseen ja tuhkalannoitukseen on mahdollista saada valtion myöntämää Kemera-avustusta.

Metsän terveyslannoituksen suunnittelu aloitetaan jo edellisenä vuotena. Maastossa arvioidaan lannoituksen tarve ja menekki, minkä jälkeen tehdään lannoitetilaus.

Lannoitus on kannattava investointi. Metsänlannoituksella metsänomistaja saa tulevaisuudessa lisää puunmyyntituloja.
Lannoitus parantaa metsätalouden kannattavuutta.

 

Soita lähimmälle metsäpalveluyrittäjälle!

Petri Manninen (Kajaanin Metsäpalvelu Oy, Kajaani) p. 040 017 9112
Vesa Väisänen (Metsäkontio, Kuhmo) p. 044 524 8716
Jalo Karhu (MP Karhu Oy, Puolanka) p. 040 523 8999
Heikki Väisänen (Metsäkontio, Sotkamo) p. 044 524 8717

Ovatko metsäsi Kainuun ulkopuolella?
Lähimmän metsäammattilaisen löydät täältä.

 
              s metsanlannoitus