b metsänlannoitus

METSÄNHOITOSOPIMUS

________________________________________________________________________________________

Huolehdimme metsäomaisuudestasi - pyydä Metsänhoitosopimus.

________________________________________________________________________________________

Metsänhoitosopimuksen tarkoituksena on turvata metsänomistajalle metsästään paras mahdollinen tulos metsänomistajan asettamien tavoitteiden mukaisesti, sekä toisaalta antaa metsäpalveluyritykselle suosituimmuusasema tilan metsien hoitajana kilpailukykyisin hinnoin. Yhteistyöllä toimitaan metsänomistajan ja metsäpalveluyrityksen yhteiseksi hyväksi.

Tilalla on oltava voimassa oleva metsäsuunnitelma. Metsänomistaja luovuttaa metsäpalveluyrityksen käyttöön metsäsuunnitelman, tilan kartat sekä muut mahdolliset metsän käyttöä koskevat suunnitelmat. Samoin metsänomistaja ilmoittaa mahdolliset metsän käyttöä koskevat rajoitukset ja rasitteet sekä tie- ja kulkuoikeudet. Metsänhoitosopimuksen osapuolet säilyttävät salaisuutena toistensa luottamukselliset tiedot.

Metsäpalveluyritys tekee ehdotuksen tarpeellisista hakkuista, hoitotöistä tai muista toimenpiteistä. Hakkuuehdotus sisältää arvioidut puumäärät ja myyntitulot. Hoitotöistä esitetään alustavat kustannukset ja rahoitusehdot.
Metsää hoidetaan metsälain ja Hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti metsäsertifioinnin ehtoja noudattaen.

Ehdotuksen perusteella metsänomistaja päättää suoritettavista toimenpiteistä, joista tehdään tarkemmat hankekohtaiset sopimukset ja/tai suunnitelmat.

Huolehdimme metsäomaisuudestasi. Kokonaisvaltaiset hoitosopimukset kauttamme.

Metsäsi arvoa kasvattavat:
- ojat
- tiet
- lannoitukset
- oikea-aikaiset hoitotyöt.

Soita lähimmälle metsäpalveluyrittäjälle!

Petri Manninen (Kajaanin Metsäpalvelu Oy, Kajaani) p. 040 017 9112
Vesa Väisänen (Metsäkontio, Kuhmo) p. 044 524 8716
Jalo Karhu (MP Karhu Oy, Puolanka) p. 040 523 8999
Heikki Väisänen (Metsäkontio, Sotkamo) p. 044 524 8717