EROILMOITUS METSÄNHOITOYHDISTYKSESTÄ

________________________________________________________________________________________

Laki metsänhoitoyhdistyksistä muuttuu - eroilmoituslomake sivun alalaidassa

________________________________________________________________________________________

Otteita Maa- ja metsätalousministeriön sivulta koskien Metsänhoitoyhdistyslakia:

Eduskunta hyväksyi syysistuntokaudella 2013 metsänhoitoyhdistyslakiin muutoksia (1090/2013 ja 1091/2013), joiden tarkoituksena on edistää metsätalouselinkeinon kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä lisätä metsänomistajien valinnanvapautta yhdistystoiminnassa ja edunvalvonnassa. Lisäksi uudistuksen tarkoituksena on varmistaa eri toimijoiden tasapuolinen kilpailuasema metsäpalvelumarkkinoilla.

Muutosten jälkeen metsänhoitoyhdistyksiä koskeva erityissääntely vähenee, ja metsänhoitoyhdistyksiin sovelletaan pääosin yleistä yhdistyslakia muiden yhdistysten tapaan.

Muutoksen aikataulu

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2015. Metsänhoitoyhdistysten oikeus metsänhoitomaksuihin poistui kuitenkin jo 1.1.2014 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että verohallinto kerää viimeisen kerran vuotta 2013 koskevan metsänhoitomaksun loppuvuodesta 2014. Jatkossa metsänhoitoyhdistykset rahoittavat toimintansa jäsenmaksuilla sekä liiketoimintansa tuotoilla. Metsänhoitoyhdistyksillä on mahdollisuus kerätä jäseniltään jäsenmaksuja vuodesta 2015 lähtien.

Viimeinen eli vuoden 2013 metsänhoitomaksu tilitetään metsänhoitoyhdistyksille pääosin vuoden 2014 lopussa. Metsänhoitomaksuvarojen käyttöä koskevat nykyisen lain rajoitukset ovat voimassa vuoden 2015 loppuun saakka, samoin yhdistysten kirjanpitoa, tilintarkastusta ja valvontaa sekä muutoksenhakua koskevat säännökset.

Jäsenyys metsänhoitoyhdistyksessä

Jäsenyys metsänhoitoyhdistyksessä on vapaaehtoista vuoden 2015 alusta lähtien. Voimassa oleva jäsenyys ei katkea lakimuutoksen seurauksena. Jäsenenä voi olla useammassa kuin yhdessä metsänhoitoyhdistyksessä.

Metsänomistaja voi halutessaan milloin tahansa erota metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

EROILMOITUSLOMAKKEET:

Word-lomake Eroilmoitus Metsänhoitoyhdistyksestä

PDF-lomake Eroilmoitus Metsänhoitoyhdistyksestä