EROILMOITUS METSÄNHOITOYHDISTYKSESTÄ

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 

Jäsenyys metsänhoitoyhdistyksessä on vapaaehtoista vuoden 2015 alusta lähtien. Voimassa oleva jäsenyys ei katkea lakimuutoksen seurauksena. Jäsenenä voi olla useammassa kuin yhdessä metsänhoitoyhdistyksessä.

Metsänomistaja voi halutessaan milloin tahansa erota metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

EROILMOITUSLOMAKKEET:

Word-lomake Eroilmoitus Metsänhoitoyhdistyksestä

PDF-lomake Eroilmoitus Metsänhoitoyhdistyksestä