b metsan uudistaminen

METSO -SUOJELU

________________________________________________________________________________________

s metsosuojelu

METSO -korvaus on verotonta tuloa

METSO- Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma- tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja metsänomistajalle.
Suojelun tarkoituksena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja lajien taantuminen. Metsän käsittely
ei ole ristiriidassa suojelun kanssa. Kainuussa arvokkaita kohteita ovat mm. vanhat, runsaslahopuustoiset kangasmetsät sekä lehdot.

Kainuun Metsätoimistojen ammattilaiset ovat kouluttautuneet suojelukohteiden tunnistamiseen ja arviointiin.
Jäsenyritykset ovat aktiivisesti mukana METSOssa. Ja, mikä parasta, METSO-korvaukset ovat maanomistajalle verovapaata tuloa.